Carieră în consiliere

Oportunităţi de angajare ca şi consilier se gîsesc în mediu public sau privat, în organizaţii cum ar fi: şcoli, universităţi, penitenciare, organizaţii neguvernamentale, spitale. În general sunt pozitii cu normă întreagă sau fractiune de normă, dar de asemenea, se poate opta şi pentru voluntariat.
Multe organizaţii caritabile oferă programe de formare proprii în consiliere focalizate pe nevoile grupului specific de clienţi. Există aşadar, cursuri pentru consilieri cu experienţă care doresc să se specializeze în domenii cum ar fi lucrul cu consumatori de droguri, peroane infectate seropozitiv (HIV), persoane în doliu, bolnavi de cancer sau cei abuzaţi / victime ale violenţei domestice.

Alte oportunităţi pentru consilierii experimentaţi se deschid în supervizare şi training, acestea depinzând foarte mult de mărimea organizaţiei. Ei mai pot, de asemenea, să îşi deschidă cabinete de consiliere private. În mod ideal, un consilier din practica privata are o pregătire şi experienţă substanţiala.