Pentru autori

Jurnalul Român de Consiliere (Romanian Journal of Counseling) este o publicație bilingvă cepublică articole cu subiecte din domeniul consilierii adresate către diverse tipuri de clienți în contexte diferite, precum și teme relaționate cu formarea și supervizarea consilierilor. Articolele trebuie să fie elaborate într-un limbaj academic, pe baza literaturii de specialitate existente și să includă implicații relevante pentru practica consilierii. În general, articolele se vor încadra într-una dintre următoarele categorii, deși pot fi acceptate și alte tipuri de manuscrise:

1. Perspective teoretice (Theory). Articolele din această categorie se focalizează pe abordări teoretice noi despre o temă anume, review-uri de literatură, integrarea cercetărilor publicate pe o anumită temă într-o manieră inovativă, o abordare critică asupra modului în care este tratat un concept în literatură, etc. Toate temele abordate sunt în legatură cu domeniul consilierii.

2. Cercetări empirice (Research) . Articolele din acestă categorie pot fi cercetări calitative sau cantitative. În aceste manuscrise cadrul teoretic prezintă contextul și necesitatea abordării temei, conducând în mod logic spre obiectivul și întrebările cercetării. Metodologia include o descriere completă a participanților, a variabilelor și instrumentelor utilizate, o analiză a datelor, iar rezultatele sunt discutate sub aspectul semnificației lor. În secțiunea de Discuții sunt prezentate concluziile și implicațiile pentru practica în consiliere și cercetări viitoare.

3. Contributii marcante (Profiles) . Articolele din această categorie prezintă organizații, proiecte sau personalitati care au avut contributii marcante asupra  consilierii prin leadership sau practici inovative.

4. Tendinte (Trends) – În această categorie sunt incluse recenzii de carti, prezentări de evenimente, conferinte din domeniul consilierii, menite să ofere cititorilor informații despre literatura și noile tendințe din domeniul consilierii.

5. Bune practici (Best practices) – Articolele din această categorie se focalizeaza pe intervenții de consiliere care si-au dovedit eficienta empiric (outcome data). Sunt acceptate manuscrise care prezintă eficiența unor abordări inovative în practica consilierii sau a fomării și supervizării de consilieri, pornind de la teorii sau rezultate empirice. De asemenea, sunt acceptate și articole care se focalizează pe eficiența unor intervenții punctuale în contexte particulare susținută cu argumente empirice. Manuscrisele pot fi studii de caz, meta-analize, review-uri de literatura sau aspecte practice despre o temă.

Manuscrisele pentru Jurnalul Român de Consiliere se trimit pe e-mail la jurnal@acrom.org.ro în format Microsoft Word (.doc sau .docx) în limba română și în limba engleză (câte un document pentru fiecare versiune).

După verificarea criteriilor de formă, fiecare manuscris este  blind-peer- reviewedfiind trimis către 2 membri ai comitetului editorial, în funcție de specialitatea acestora. Membrii comitetului editorial evaluează criteriile de fond și trimit, individual, voturile cu privire la publicarea manuscrisului.

Reguli de redacatare

Toate manuscrisele pentru Jurnalul Român de Consiliere vor fi redactate în conformitate cu „Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition” (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx).  Tutorialul APA Style de pe site-ul APA cuprinde explicatii despre elementele esentiale ale acestui stil. Purdue Online Writing Lab este una dinte cele mai utilizate surse pentru informatii legate de stilul de redactare APA (Editia a VI-a), disponibilă gratuit.

Pentru redactarea manuscrisului vă rugăm să utilizaţi fontul Times New Roman 12, spaţierea de 2.0 și setările paginii A4. Fiecare pagină va fi numerotată în colţul drept de sus. Marginea de sus şi de pe lateral vor avea cel puţin 2.5.cm sau 1 inch.

Un exemplu complet de manuscris poate fi găsit în „Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition” sau pe pagina Purdue Online Writing Lab  sau pagina APA (Apa Style tutorial).

Manuscrisele, incluzând bibliografia și anexele nu vor depăși 25 de pagini.

Pagina copertă

Prima pagină a manuscrisului – coperta – va include următoarele informaţii:

1. Titlu

Titlul este o precizare concisă a temei principale a lucrării şi permite identificarea aspectelor teoretice sau a variabilelor examinate şi a relaţiei dintre ele. Titlul va fi redactat cu litere mari şi mici (sentence case), să fie centrat în raport cu marginile paginii şi poziţionat în partea superioară a acesteia.

2. Numele autorului şi afilierea (afilierile) instituţionale

Numele autorului va fi prezentat în următoarea formă: Primul prenume, iniţialele altor prenume şi numele de familie. Afilierea instituţională va reflecta instituţia/locaţia cu care a fost asociat autorul în momentul derulării cercetării. Dacă un autor nu are afiliere instituţională, se va specifica oraşul şi ţara de rezidenţă sub numele autorului. Afilierea instituţională va fi centrată sub numele autorului, în rândul următor.

 Pagina de rezumat

Rezumatul (abstract) şi titlul lucrării sunt plasate pe pagina 2. Rezumatul nu va depăşi 150 de cuvinte. Eticheta Rezumat va aparea cu litere mari şi mici, centrat, în partea de sus a paginii. Rezumatul va avea un singur paragraf, este redactat fără alineate. Autorul va propune şi un titlu scurt. Este necesar să fie incluse 3-5 cuvinte cheie după fiecare rezumat.

 Paginile textului principal

În pregătirea manuscrisului, autorul va începe cu o introducere care va fi plasată pe pagina 3. Titlul manuscrisului va fi scris cu litere mari şi litere mici, centrat în partea de sus a paginii şi urmat de conţinutul textului lucrării. Secţiunile următoare ale lucrării vor fi prezentate fără spaţii libere. Când începe o nouă secţiune, aceasta nu e nevoie să fie poziţionată pe o pagină nouă.

Această parte a lucrării va include:

 • Prezentarea problemei. Această secţiune prezintă problema specifică care va fi investigată şi descrie strategia de cercetare. Această secţiune nu va fi etichetată ca Introducere.
 • Explorarea importanţei problemei. Această secţiune prezintă motivul pentru care problema necesită o nouă cercetare. Autorul va prezenta această problemă în funcţie de tipul de cercetare (studiu empiric, review sistematic și meta-analiză, lucrare metodologică sau studiu de caz).
 • Descrierea literaturii relevante şi evidenţierea continuităţii logice între cercetările anterioare şi cercetarea propusă.
 • Precizarea fiecărei ipoteze formulate şi oferirea unui argument teoretic privind modul în care a fost desprinsă din teorie sau conectată logic cu studiile anterioare.

Metodă

Această secţiune descrie detaliat cum a fost realizat studiul, incluzând şi definiţiile conceptuale şi operaţionale ale variabilelor utilizate în studiu. Autorul va trebui să includă:

 • Descrierea eşantionului, prin descrierea caracteristicilor majore ale acestuia, în special a caracteristicilor care pot conta în interpretarea rezultatelor.
 • Procedura de eşantionare, prin descrierea modalității de selecţie a participanţilor: metoda de eşantionare, procentul celor care au fost contactaţi şi au participant la cercetare, numărul participanţilor care s-au oferit să participe la cercetare etc.
 • Mărimea eşantionului, putere şi precizie.
 • Măsurătorile prin descrierea metodelor utilizate pentru a colecta datele şi a îmbogăţi calitatea măsurătorilor.
 • Designul de cercetare.
 • Manipulări experimentale sau proceduri.
 • Descrierea sarcinilor.

Rezultate

Această secţiune sumarizează datele colectate şi analiza datelor realizată pentru a testa ipotezele propuse. Autorul va raporta analiza datelor cât mai detaliat, astfel încât să permită justificarea concluziilor.

Discuţii

Această secţiune evaluează şi interpretează implicaţiile rezultatelor, autorii făcând referire la ipotezele propuse. Autorul va examina, interpreta, cataloga rezultatele şi va face inferenţe pe baza lor. Autorul va insista pe consecinţele teoretice sau practice ale rezultatelor obţinute. De asemenea, e nevoie să fie prezentate limitele studiului şi ale direcţiilor viitoare de cercetare.

 Bibliografie

Referinţele sunt citările în ordinea alfabetică de la sfârşitul lucrării. Această listă va include toate lucrările citate în cadrul manuscrisului. Referinţele vor fi scrise după următoarele modele:

 1. Reviste (exemple selective)

Autor, A.A, Autor, B. B., & Autor, C.C. (an). Titlul articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx

Autor, A.A., & Autor, B.B. (in press). Titlul articolului. Titlul Jurnalului. Retrieved from http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

 2. Cărţi

Autor, A.A. (an). Titlul lucrării. Locaţie: Editură.

Autor, A.A. (an). Titlul lucrării. Retrieved from http://www.xxxxxxx

 3. Capitole din cărţi (exemple selective)

Autor, A.A., & Autor, B.B. (an). Titlul capitolului. In A. Editorul, B. Editorul, & C. Editorul (Eds.), Titlul cărţii (pp. xxx-xxx). Locaţie: Editură.

Autor, A.A, & Autor, B.B. (an). Titlul capitolului. In A. Editorul, B. Editorul, & C. Editorul (Eds.), Titlul cărţii (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxxxxx

 4. Conferinţe şi simpozioane (exemple selective)

Contributor, A.A., Contributor, B.B., Contributor, C.C., & Contributor, D.D. (an, lună). Titlul lucrării. In E.E. Chairperson (Chair), Titlul simpozionului. Symposium conducted at the meeting of [Numele Organizaţiei], Locaţia.

Presenter, A.A. (an, lună). Titlul lucrării sau posterului. Paper or poster session presented at the meeting of [Numele Organizaţiei], Locaţie.

 Pentru o descriere detaliată a procedurii privind citarea altor tipuri de lucrări decât cele listate anterior, autorii vor consulta „Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition”. Exemple concrete pot fi găsite la pagina APA: http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/sample-references2.pdf  sau  APA style at Purdue Online Writing Lab, toate link-urile legate de reference list : http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/

Note de subsol

Notele de subsol sunt utilizate pentru a oferi informaţii suplimentare sau pentru a confirma statutul drepturilor de autor.

 Anexe

Anexele manuscrisului (etichetate ANEXA 1, ANEXA 2 etc.) conţin materiale suplimentare față de conţinutul lucrării, cum ar fi informaţii legate de proceduri metodologice lungi, calcule etc.

Tabele şi figuri

Autorul va  numerota toate tabelele şi figurile cu cifre arabe, în ordinea în care au fost menţionate pentru prima dată în textul manuscrisului, indiferent dacă o discuţie mai detaliată a tabelului sau figurii este prezentă ulterior în text. Autorul ar trebui să le eticheteze Tabelul 1, Tabelul 2 ş.a.m.d. sau Figura 1, Figura 2 ş.a.m.d.. Prezentaţi prima dată toate tabelele, ulterior figurile. Plasaţi tabelele şi figurile după anexele de la sfârşitul manuscrisului şi indicaţi poziţia fiecăruia/fiecăreia în text astfel:

————————————

Inseraţi Tabelul 1 aici

————————————

Fiecare tabel sau figură va avea o propoziţie de introducere în text. Formatul acceptat este cel standard (canonic). Fiecare tabel va raporta un singur tip de analiză (care va fi identificată din denumirea tabelului) şi fiecare coloană şi rând va conţine un singur tip de date.

 Citări

Este important ca autorul să menţioneze fiecare lucrare citată în manuscris în secţiunea Bibliografie. Autorii pot cita în text astfel:

1. Un singur autor

Numele şi anul: S-a arătat că X este asociat cu Y (Autor, an)

Numai anul: Autorul (an) a arătat că …..

2. Doi sau mai mulţi autori

Când o lucrare are doi autori, autorul va cita numele ambilor autori ori de câte ori apare referinţa în text. Când o lucrare are trei, patru sau cinci autori, autorul va cita toţi autorii prima dată. În citările ulterioare va fi inclus numele primului autor urmat de sintagma et al. (fără Italic şi cu un punct după al.) şi anul apariţiei lucrării.

3. Două sau mai multe lucrări citate

Autorul va ordona citările în ordine alfabetică. Două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor (sau ale aceluiaşi grup de autori) publicate în acelaşi an vor fi marcate prin adăugarea unui „a”, „b” ş.a.m.d. după anul publicării.

4. Lucrări fără autor identificat sau autor anonim

Când o lucrare nu are un autor identificat, autorul va cita în text titlul lucrării şi anul. Se va poziţiona între ghilimele titlul articolului, capitolului sau a paginii web şi se va marca cu Italic numele revistei, cărţii, broşurii sau a raportului:

… privind angajamentul organizaţional (“Study Report”, 2011)

… cartea Corelate motivaţionale (2011)

5. Numărul paginilor în citări

Pentru a cita o parte specifică dintr-o anumită sursă, autorul va indica pagina, capitolul, figura, tabelul sau formula. Întotdeauna va fi menţionat numărul paginii:

(Johnny, 2011, p. 13)

6. Sursele secundare

Când sursele originale nu sunt disponibile în format fizic, autorul va menţiona a doua sursă in lista bibliografică iar în text să menţioneze lucrarea originală şi să citeze sursa secundară:… raportul elaborat de Minnie (citat în Smith, 2011).