Categorii de membri

Există următoarele categorii de membri ai ACROM:

Membrii studenţi (cotizaţie anuală 30 lei) – sunt studenţii în cadrul programelor de formare cu componentă de consiliere. Ca membru student este foarte probabil ca în curând veţi începe o carieră în consiliere şi că veţi deveni membru acreditat ACROM. Intenţia noastră este de a vă sprijini şi ghida pentru a deveni membru acreditat al ACROM. Puteţi deveni membru student dacă aţi finalizat cel puţin un an de specializare în consiliere.

Membrii acreditaţi (cotizaţie anuală 50 lei) – sunt persoane certificate în domeniul consilierii, consultanţei în carieră, absolvenţi de programe de specializare în domeniul consilierii şi persoane care derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii.

Membrii seniori (cotizaţie anuală 25 lei) – sunt persoane pensionate care au derulat/derulează activităţi de consiliere/formare în domeniul consilierii.

Membrii de onoare sunt desemnaţi de către Consiliul director dintre personalităţile vieţii stiinţifice care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism şi spirit democratic, cu cetăţenie română sau straină, sau dintre membrii altor organizaţii, care s-au evidenţiat prin contribuţii remarcabile în promovarea scopurilor menţionate în Statutul ACROM.

Membrii fondatori mentionaţi în preambulul actului constitutiv, care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social al acesteia. Au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii acreditaţi.