Standarde profesionale

Găsim aici lista standardelor ocupaţionale care se pot aplica unui consilier, în funcţie de rolul pe care îl are în instituţia unde îşi desfăşoara activitatea:

Standard ocupaţional Consilier şcolar

Standard ocupaţional Consilier vocaţional

Standard ocupaţional Mentor

Standard ocupaţional Specialist angajare asistată

Standard ocupaţional Specalist în evaluarea vocaţionala a persoanelor cu dizabilităţi

Standard ocupational Consultant în domeniul forţei de muncă

Standard ocupational Consilier pentru dezvoltare personală

Standard ocupational Agent ocupare

Standard ocupational Analist piaţa muncii

Standard ocupational Evaluator de competenţe profesionale

Standard ocupational Formator

Lista completă a standardelor ocupaţionale (CNFPA).